נישה פרויקטים וספריות בע"מ טלפון 03-6967349    |    ©כל הזכויות שמורות לנישה פרוייקטים וספריות  2018 | Sales@nishaprojects.co.il

Quattro

מתקן עם גלגלים - מאפשר ניידות וגמישות מירבית בחלל