נישה פרויקטים וספריות בע"מ טלפון 03-6967349    |    ©כל הזכויות שמורות לנישה פרוייקטים וספריות  2018 | Sales@nishaprojects.co.il

Expo

פרט חיבור המדף לעמוד המתכת. ניתן לבנות את המדפים על גבי העמוד בכל גובה רצוי