צילום: אמית הרמן

ספריית מוזיאון תל אביב לאמנות - האגף החדש